HOME > Anong pwedeng gawin pag natanggi ang hinihiling na visa?

もし申請が不許可になってしまったら?
Anong pwedeng gawin pag natanggi ang hinihiling na visa?

もし申請が不許可になってしまったら?
Anong pwedeng gawin pag natanggi ang hinihiling na visa?

入国管理局への在留資格申請は自分で申請した場合、不許可になることがよくあります。事実、ご自身で申請した方が不許可になって当事務所へ相談に来るというケースも頻繁にあります。

Madalas mangyari na tanggi ang hinihiling na visa kung ang aplikante mismo ang humiling ng residential status sa Immigration Office. Sa totoo lamang, maraming tao ang nagpapakonsulta sa opisina namin matapos matanggi ang hinihiling nilang visa na nilakad nila mismo.

 

入国管理局は、許可にするか、不許可にするかについて広く裁量を持っていますので、申請すれば必ず下りるという性質のものではありません。それは、あなたが申請したビザについても同じことが言えます。

Malawak ang ipinagkaloob na diskresyon at kapangyarihan sa Immigration Office upang itanggi o ipagkaloob ang hinihiling na visa, kaya walang garantiya aaprubahan nila ang mga hiling na dumadaan sa opisina nila. Ganun din ang visa na hinihiling niyo.

 

自分と同じようなケースで友人や知り合いの方が許可になったとしても、自分の場合に全く同じケースであるということはなく、さらに申請書作成過程において記載内容、説明内容、添付書類はほとんど違うものになっているはずなので、同じく許可になるという保証は全くありません。

Kahit na naaprubahan ang visa ng kaibigan o kakilala na halos parehas ang sitwasyon sa sarili, hindi ibig sabihin na parehas na parehas ang kaso niyo sa kaso nila. May mga pagkakaiba din sa mga nilalaman ng application form, mga pagpapaliwanag, at mga dokumento na ipinapasa para sa pagsusuri, kaya walang garantiya na makakakuha ka rin ng visa.

再申請サービス
Re-application service

自分でビザ申請を行って不許可になった場合に、もちろん再申請はできますが、
最初に申請した時よりも、審査が厳しくなります。

Maari rin namang mag re-apply pag natanggi ang hinihiling na visa, ngunit mas magiging mahigpit ang pagsusuri dito kaysa sa unang pagkakataon.

 

なぜなら、前回の申請の不許可実績は全て入国管理局に記録されているからです。不許可の理由を確認し、その原因を解消すると、最初に申請した内容との矛盾が発生することが多く、それを解消するのが難しいことになります。

Ito ay dahil lahat ng mga natanggi ang visa application ay nagkakaroon ng record sa Immigration Office. Ang nangyayari minsan ay kahit na naiwasto nila ang dahilan kung bakit sila natanggi nung unang beses, ang pagwawastong ginawa nila ay salungat sa ibang nilalaman ng aplikasyon, at mas lalong nagiging kahina-hinala ito.

 

よって、安易に自分で再申請をしたりせず、当事務所のような専門家に相談し、再申請をすることをお勧めします。

Dahil dito, inirerekomenda naming wag ulitin ang hiling ng nagsasarili lamang, at sa halip ay komunsulta sa mga opisina at dalubhasa bago ulitin ang paghiling.

 

さむらい行政書士法人では、これまで不許可になってご相談にいらっしゃるお客様のサポートに関し多数の実績があります。

Ang Samurai Notary Office ay marami nang natulungan na aplikante na unang natanggi ang visa.

 

自分でビザ申請を行った、もしくは他事務所でビザ申請を行ったが、不許可通知書が届いてしまった。

このように困っている方は多いです。

不許可通知が届いたからといって、まだ諦める必要はありません。
不許可理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。

Maraming aplikante ang nababahala dahil nakatanggap sila ng pagpapaalam ng pagtanggi ng hiling na sila mismo ang naglakad o nilakad ng ibang opisina.
Ngunit, hindi ito nangangahulugang huli na ang lahat.

Basta matiyak at maiwasto lamang ang pagkukulang sa paghiling, may posibilidad pa rin na matatanggap ang pinapangarap na visa.

無料相談

Libreng konsultasyon

Kung may nais na malaman ukol sa immigration/visa, inirerekomenda naming komunsulta sa notaryong may malawak na kaalaman ukol sa visa. Ang maagang konsultasyon ay susi sa siguradong paghiling ng visa.

 

Ang Samurai Immigration Law Firm ay tumatanggap ng konsultation ukol sa paghiling ng visa. Inaalam namin ang indibiduwal na kalagayan at sitwasyon ng aming mga customer upang mabigyan sila ng tiyak na daan tungo sa approval.

 

Nag-aalok kami ng librang konsultasyon, kaya wag mag-atubiling kausapin kami ukol sa inyong sitwasyon.
May dalawang paraan upang magpaskedyul ng konsultation.

* ang interview at konsultasyon ay nangangailangan ng reserbasyon.

電話で相談の申込みをする

Upang humiling ng konsultasyon sa telepono

Tokyo area: 03-3831-2505

Nagoya area: 052-446-5087

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

Tumawag sa mga oras ng tanggapan upang maka iskedyule ng konsultasyon ng gabi/Sabado at Linggo.

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Biyernes, 9AM~8PM/Sabado at Linggo, 9AM~6PM* Maliban sa mga holiday, legal holiday, at December 30 hanggang January 3 ng susunod na taon.म

Form Đăng kí qua mạng Internet