HOME > ค่าธรรมเนียมในการบริการ

料金表 ค่าธรรมเนียมในการบริการ

รูปแบบค่าดำเนินการของทางสำนักงาน

สำนักงานกฎหมายซามูไร เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดำเนินการเรื่องวีซ่าให้กับลูกค้านานาประเทศ เราใส่ใจกับผลลัพธ์คือการที่ลูกค้าได้รับอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าการดำเนินการของเรานั้นจะเป็นมิตร มีความรวดเร็ว หรือราคาย่อมเยา เพียงใด สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่มีความหมายเลย หากวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ  โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ การได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งสำคัญในการชี้วัดการบริการ เพื่อความพึงพอใจของท่าน ทางเรายินดีที่จะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ตามต้องการ

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นคือหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ ฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วไม่มีบริษัทกฎหมายใดที่จะสามารถการันตีผลให้ท่านได้รับอนุมัติวีซ่า 100% อย่างไรก็ตามความเชี่ยวชาญรวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ด้านการขอวีซ่าในหลากหลายกรณีที่ผ่านมาทั้งหมดถึงปัจจุบันทำให้เราสามารถประเมินผลให้คุณทราบก่อนล่วงหน้าว่ามีสิทธิ์ หรือไม่ที่จะได้รับอนุมัติวีซ่า

ระบบการันตีผลที่ดีที่สุด

ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทเราจะดำเนินการยื่นคำร้องใหม่ให้ฟรี ในบางกรณีเราได้ดำเนินการช่วยสมัครให้ใหม่มากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งหากสุดท้ายแล้วลูกค้ายังไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าทางเรายินดีคืนเงินค่าบริการทั้งหมดให้กับท่านลูกค้า เนื่องจากความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในผลงาน ทางสำนักงานจึงยึดมั่นที่จะใช้ระบบดังกล่าวนี้ในการดำเนินการ

ค่าธรรมเนียมในการบริการ

สำนักงานกฎหมาย ซามูไร กำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่ชัดในการเรียกค่าบริการ แบ่งออกเป็นค่าดำเนินการทางด้านกฎหมายและค่าตอบแทนภายหลังวีซ่าได้รับอนุมัติซึ่งมีอัตราส่วนอย่างละครึ่ง สำหรับประเภทในการให้บริการของทางบริษัทมีทั้งหมด 3 ประเภท โดยในแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบของบริการและค่าดำเนินการที่แตกต่างกันออกไป ลูกค้าเราจึงสามารถเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างลงตัวมากที่สุด

 

โดยทั่วไปทางสำนักงานไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บค่าบริการเพิ่ม ทางเราจะแจ้งรายละเอียดนั้นให้กับลูกค้าได้ทราบล่วงหน้า ก่อนการดำเนินการ

รายละเอียดของค่าบริการในแต่ละประเภท

บริการนี้ได้รับความนิยมอันดับ 1

ลูกค้าเพียงจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ จากสำนักงานเขตในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นก็ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สำนักงานของเรา ทางบริษัทจะดำเนินการให้กับท่านทั้งหมดในขั้นต่อไปตั้งแต่การจัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการขอวีซ่า รวมทั้งเป็นตัวแทนให้ท่านในการดำเนินเรื่องการขอวีซ่า ไปจนถึงรับผลการอนุมัติวีซ่าในขั้นตอนสุดท้าย

ビザ申請サービス【標準プラン】

บริการขอวีซ่า 【แบบมาตรฐาน】 

報酬額円表示

ค่าดำเนินการ (เยน)

海外から外国人を招聘する在留資格認定証明書交付申請
การขออนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในต่างประเทศมาพำนักในประเทศญี่ปุ่น
(สมัครเพื่อขอใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น)

95,000 เยน + ภาษี

ビザ種類変更在留資格変更許可申請
เปลี่ยนประเภทของวีซ่า(ขออนุมัติเพื่อเปลี่ยนสถานภาพการพำนัก)

95,000 เยน + ภาษี

現在のビザを延長したい(在留資格更新許可申請)

ต่อระยะเวลาวีซ่าที่มีในปัจจุบัน(ขออนุมัติเพื่อต่อระยะเวลาในการพำนัก)

35,000 เยน + ภาษี
95,000 เยน + ภาษี

สำหรับกรณีที่เริ่มดำเนินเรื่องภายหลังการเปลี่ยนงานหรือการหย่าร้าง

短期滞在親族訪問・短期商用
ประเภทการพำนักระยะสั้น(เยี่ยมญาติ หรือ เพื่อธุรกิจ)

35,000 เยน + ภาษี

自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)+25,000円

※ในกรณีที่มีประวัติการขอวีซ่าด้วยตนเองหรือว่าจ้างบริษัทอื่นให้ดำเนินการขอวีซ่าให้แต่ไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า (ขออนุมัติวีซ่าใหม่) ลูกค้าจะต้องชำระค่าดำเนินการ 25,000 เยน เพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว

【 Palingkuran 】

① ให้คำปรึกษาอย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอนการขอวีซ่าโดยไม่จำกัด ฟรี

② แจ้งรายชื่อของเอกสารสำคัญ ที่ท่านจะต้องเตรียม เพื่อใช้ในการขอวีซ่าโดยเฉพาะ

③ จัดทำเอกสารประกอบการขอวีซ่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

④ จัดทำหนังสือแสดงเหตุผลในการยื่นขอวีซ่า

⑤ จัดทำและตรวจสอบหนังสือสัญญาทุกรูปแบบ

⑥ ให้บริการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ) ให้เป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมรับรองเอกสารการแปลจากนักแปล

⑦ ทางบริษัทจะดำเนินการสมัครวีซ่าแทนท่านที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ทางเราเป็นผู้ดำเนินการและติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยตรง)

⑧ ทางเราให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการขอวีซ่าในทุกขั้นตอน

⑨ ทางเราจะมีการพูดคุยเพื่อติดตามผลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นภายหลังการสมัคร

⑩ ติดตามผลการอนุมัติวีซ่า

⑪ มีระบบการันตีผลลัพธ์ในการขอวีซ่า

【หมายเหตุ 】การแปลภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นอกจาก ภาษาเกาหลี จีน และอังกฤษ จะคิดค่าดำเนินการ 3,500 เยน ต่อหน้า (ขนาด A4)

บริการนี้ได้รับความเชื่อมั่น อันดับ 1

บริการขอวีซ่าแบบรับรองผลสำเร็จ  【ให้ความช่วยเหลือครบทุกขั้นตอน】

ビザ申請完全成功サービスプラン【フルサポートプラン】บริการขอวีซ่าแบบรับรองผลสำเร็จ
【ให้ความช่วยเหลือครบทุกขั้นตอน】

報酬額円表示
ค่าดำเนินการ (เยน)

海外から外国人を招聘する在留資格認定証明書交付申請
การขออนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในต่างประเทศมาพำนักในประเทศญี่ปุ่น(สมัครเพื่อขอใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น) 

135,000 เยน + ภาษี


ビザ種類変更在留資格変更許可申請
เปลี่ยนประเภทของวีซ่า(ขออนุมัติเพื่อเปลี่ยนสถานภาพการพำนัก)

135,000 เยน + ภาษี

現在のビザを延長したい在留資格更新許可申請
ต่อระยะเวลาวีซ่าที่มีในปัจจุบัน(ขออนุมัติเพื่อต่อระยะเวลาในการพำนัก)

50,000 เยน + ภาษี
※135,000 เยน + ภาษี สำหรับกรณีที่เริ่มดำเนินเรื่องภายหลังการเปลี่ยนงานหรือการหย่าร้าง

期限内に認定証明書交付された場合からの変更許可申請 
เปลี่ยนสถานะที่จะใช้ขอวีซ่าหลังจากได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนักโดยไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด

25,000 เยน + ภาษี

自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)+25,000円
※ในกรณีที่มีประวัติการขอวีซ่าด้วยตนเองหรือว่าจ้างบริษัทอื่นให้ดำเนินการขอวีซ่าให้แต่ไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า (ขออนุมัติวีซ่าใหม่) ลูกค้าจะต้องชำระค่าดำเนินการ 25,000 เยน เพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว

【แบบให้ความช่วยเหลือครบทุกขั้นตอน

① ให้คำปรึกษาอย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอนการขอวีซ่าโดยไม่จำกัด ฟรี

② แจ้งรายชื่อของเอกสารสำคัญ ที่ท่านจะต้องเตรียม เพื่อใช้ในการขอวีซ่าโดยเฉพาะ

③ เป็นตัวแทนของท่านในการรวบรวมเอกสาร ทั้งหมด (รวมถึงการไปติดต่อสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แทนตัวผู้สมัคร) ได้แก่ สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรมสรรพากร

④ จัดทำเอกสารประกอบการขอวีซ่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

⑤ จัดทำหนังสือแสดงเหตุผลในการยื่นขอวีซ่า

⑥ จัดทำและตรวจสอบหนังสือสัญญาทุกรูปแบบ

⑦ ให้บริการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ) ให้เป็นภาษาญี่ปุ่น
※พร้อมรับรองเอกสารการแปลจากนักแปล

⑧ ทางบริษัทจะดำเนินการสมัครวีซ่าแทนท่านที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ในครั้งแรกทางเราเป็นผู้ดำเนินการและติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยตรง)

⑨ ทางเราให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการขอวีซ่าในทุกขั้นตอน

⑩ ทางเราจะมีการพูดคุยเพื่อติดตามผลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นภายหลังการสมัคร

⑪ ติดตามผลการอนุมัติวีซ่า

⑫ รับบัตรประจำตัวผู้พำนัก (ทางเราเป็นผู้ดำเนินการและติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงครั้งที่ 2)

⑬ ให้คำปรึกษากับท่านที่สถานทูตในการดำเนินการต่าง ๆ (กรณีที่ต้องมีการรับรองเพิ่มเติม)

⑭ มีระบบการันตีผลลัพธ์ในการขอวีซ่า

【หมายเหตุ 】การแปลภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นอกจาก ภาษาเกาหลี จีน และอังกฤษ จะคิดค่าดำเนินการ 3,500 เยน ต่อหน้า (ขนาด A4)

บริการสุดคุ้มสำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการความคุ้มค่า

ビザ申請書類チェックサービス   
บริการตรวจเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

報酬額円表示 ค่าดำเนินการ(เยน)

海外から外国人を招へいする在留資格認定証明書交付申請

การขออนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในต่างประเทศมาพำนักในประเทศญี่ปุ่น
(สมัครเพื่อขอใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น) 
50,000 เยน + ภาษี

ビザ種類変更在留資格変更許可申請
เปลี่ยนประเภทของวีซ่า(ขออนุมัติเพื่อเปลี่ยนสถานภาพการพำนัก)

50,000 เยน + ภาษี

現在のビザを延長したい在留資格更新許可申請
ต่อระยะเวลาวีซ่าที่มีในปัจจุบัน(ขออนุมัติเพื่อต่อระยะเวลาในการพำนัก).

20,000 เยน + ภาษี

※ค่าบริการในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน: 29,800 เยน

【บริการตรวจเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

① แจ้งรายชื่อของเอกสารสำคัญ ที่ท่านจะต้องเตรียม เพื่อใช้ในการขอวีซ่าโดยเฉพาะ

② ให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารในการขอวีซ่ารวมถึงเอกสารประกอบต่าง ๆ  ทั้งหมด

③ทางเราให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการขอวีซ่าในทุกขั้นตอน

※บริการนี้จะไม่รวม การจัดทำเอกสารจากทางบริษัท การแปลเอกสาร และ การดำเนินการติดต่อแทนผู้สมัครที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

※สำหรับผู้ที่เลือกบริการนี้จะต้องจ่ายค่าดำเนินการเต็มจำนวนล่วงหน้า

※บริการนี้จะไม่รับรองผลการอนุมัติวีซ่า

วิธีการชำระเงิน

Pamamaraan ng pagbayad

銀行振込 または 現金 または クレジットカード

โอนเงินผ่านทางธนาคาร จ่ายเงินสด หรือ ใช้บัตรเครดิต

กำหนดการชำระเงิน

お支払方法選べます。
วิธีการชำระเงินมี 2 รูปแบบ

2回の分割払い 着手時と許可時の2回払い(分割手数料0円)
แบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง
โดยจ่ายครั้งแรกที่เข้ารับบริการ และ จ่ายครั้งที่ 2 เมื่อได้รับอนุมัติวีซ่า (ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

一括払い                  初回払い             

จ่ายเต็มจำนวนในการรับบริการตั้งแต่ครั้งแรก

\ お支払い口座 ※振込手数料はお客様負担となります。
\ การชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร
※ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการของ ธนาคารด้วยตนเอง

銀行名:ジャパンネット銀行 すずめ支店
ชื่อธนาคาร : Japan Net ชื่อสาขา  :  Suzume
普通 1911039 
เลขบัญชีออมทรัพย์ 1911039
名義:さむらい行政書士法人
ชื่อบัญชี : Samurai gyouseishosi houjin


Mahalagang paalala

  •  ・หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างการดำเนินการแทนผู้สมัคร(เช่น ค่าหนังสือสั่งจ่ายเงินแบบระบุจำนวนเงิน ค่าแสตมป์ที่ใช้ในการสมัครวีซ่า ค่าดำเนินการทางไปรษณีย์ ) จะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าวตามจริง
  •  ・เอกสารที่ทางบริษัทรับจากลูกค้าจะต้องเป็นเอกสารที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  •  ・เราขอความร่วมมือให้ท่านตอบคำถามทันที หากมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสำนักงาน โดยทางเราไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการตอบคำถามของผู้ขอวีซ่าได้

กฎในการคืนเงิน

【ระบบการันตีผลลัพธ์ในการขอวีซ่า
●ในกรณีที่ลูกค้ารับบริการจากทางเราแล้ววีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ทางเราจะดำเนินการขอวีซ่าใหม่ให้กับท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฟรี หรือในบางกรณีเราก็ดำเนินการสมัครเพื่อขอวีซ่าให้มากกว่า 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามหากได้มีการดำเนินการข้างต้นแล้วแต่ท้ายที่สุดวีซ่ายังไม่ได้รับการอนุมัติ ทางเรายินดีที่จะคืนเงินที่ได้ชำระไว้แล้วเพื่อดำเนินเรื่องการขอวีซ่าคืนทั้งหมด เนื่องจากเรามีความเชื่อมั่นและมั่นใจเป็นอย่างมากในคุณภาพงาน ดังนั้นเราจึงใช้ระบบนี้ในการดำเนินการ และนอกจากการคืนเงินดังกล่าว ทางเรายังเพิ่มเงินให้อีก 30,000 เยน เพื่อครอบคลุม ค่าเสียเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าดำเนินการทางไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของท่านระหว่างการทำเอกสาร


【กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินให้กับลูกค้า
● ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติอันเนื่องมาจากกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้
・กรณีที่ลูกค้าปิดบังความจริงบางอย่างที่มีผลกระทบในการขอวีซ่า
・กรณีที่ลูกค้าก่อคดีอาชญากรรมภายหลังการสมัครรวมไปถึงช่วงที่กำลังดำเนินการขอวีซ่า
・กรณีที่ลูกค้าไม่ชำระภาษี
・กรณีที่ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการหาเอกสารจำเป็นที่จะต้องส่งให้กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น
・กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติภายหลังจากการยื่นเรื่องขอวีซ่า อันเนื่องมาจากปัญหาด้านการเงินต่าง ๆ อาทิ เช่น การว่างงาน หรือรายได้ลดลง
・กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการขอวีซ่ากะทันหัน(เช่น ถูกปฏิเสธการเข้ารับทำงานที่บริษัท การปฏิเสธการว่าจ้าง หรือ กรณีอื่น ๆ )