技術人文知識国際業務

技能ビザ

企業内転勤ビザ

経営管理ビザと外国人の会社設立

家族滞在ビザ

日本人の配偶者ビザ

帰化申請

永住ビザ

定住者ビザ

料金表

初めてのお客様ダイヤル

ខ្សែទូរសព្ទសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់លើកដំបូង

តំបន់តូក្យូ : 03-5830-7919

តំបន់ណាហ្គោយ៉ា : 052-446-5087

តំបន់អូសាកា : 06-6341-7260

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការកក់ទុកក្នុងម៉ោងទទួលភ្ញៀវ យើងក៏អាចផ្តល់ការប្រឹក្សានៅពេលយប់ និងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងដែរ។
ម៉ោងទទួល: ថ្ងៃធ្វើការ 9:00-20:00 / ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ 9:00-18:00 * មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាក បុណ្យជាតិ និងថ្ងៃទី 30 ខែធ្នូ ដល់ថ្ងៃទី 3 ខែមករា។

Форма бесплатной консультации

出版実績 កំណត់ត្រាបោះពុម្ព

お客様から選んでもらえる6つの理由
ហេតុផល 6 យ៉ាងដែលអតិថិជនជ្រើសរើសយើង

「さむらい行政書士法人」の実績をご紹介させていただきます。
យើងខ្ញុំសុំណែនាំអ្នក អំពីសមិទ្ធផលរបស់"ស្ថាប័នច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ សាមូរ៉ៃ"។

1、国内でもトップクラスの実績です  1 យើងសម្រចបានសមិទ្ធផលលំដាប់ជាន់ខ្ពស់ក្នុងប្រទេសជប៉ុន

「さむらい行政書士法人」は、外国人ビザ申請業務を月150200件取り扱っています。ビザ申請だけでこのように大量に案件を取り扱っている行政書士事務所は全国でもなかなかありませんので、日本全国でもトップ3に入る実績と言われております。
一通りを取り扱ってきた経験がありますので、書類作成に限らず、ビザ申請や入管手続きでわからないことがありましたらお気軽にご相談いただければと思います。

ស្ថាប័នច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ សាមូរ៉ៃ" ចាត់ចែងកិច្ចការស្នើសុំវីសាសម្រាប់ជនបរទេសពី150ទៅ200ករណីក្នុងមួយខែ។ ការិយាល័យសារការី ដែលចាត់ចែងករណីស្នើសុំវីសាដ៏ច្រើនបែបនេះ មិនសូវមានទេក្នុងប្រទេសជប៉ុន ហើយយើងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានសម្រេចសមិទ្ធផលក្នុងលំដាប់កំពូលទាំង3នៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុន។
ដោយសារយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ចាត់ចែងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះរួចទៅហើយ មិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំឯកសារប៉ុណ្ណោះទេ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការស្នើសុំវីសា ឬនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍ អ្នកអាចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយយើងខ្ញុំបានដោយសេរី។

2、圧倒的にビザ申請業務に関する業務スキル高いこと
2 យើងមានជំនាញយ៉ាងខ្ពស់ទាក់ទងនឹងកិច្ចការស្នើសុំវីសា

「さむらい行政書士法人」の強みは、圧倒的に実績があり、お客様にとってできるだけ費用や負担がないように、専門の担当者がきちんと対応できるところにあります。地元で1人で運営する個人事務所に比べて、「専門性が高い」「経験とノウハウの蓄積」「処理スピードが早い」ということが強みになっています。 外国人ビザ業務「も」やっている行政書士事務所は多いですが、ビザ申請「だけ」を専門的に、かつ大量の案件をこなしている事務所は日本でも少ないです。ビザ申請に特化し、圧倒的な実績とノウハウがあることが「さむらい行政書士法人」の強みです。

ណុចខ្លាំងរបស់"ស្ថាប័នច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ សាមូរ៉ៃ" គឺសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនដែលយើងសម្រេចបាន និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់បុគ្គលិកជំនាញរបស់យើង ក្នុងការសម្រួលបន្ទុករបស់អតិថិជន ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតិថិជនចំណាយតិចបំផុត។ បើធៀបនឹងការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាន ដែលដំណើរការដោយមនុស្សតែម្នាក់ ចំណុចខ្លាំងរបស់យើង គឺ“មានជំនាញខ្ពស់” “មានទុនបទពិសោធន៍និងរបៀបធ្វើ” និង“ដំណើរការរហ័ស”

មានការិយាល័យសារការីជាច្រើន ដែល"ក៏"ចាត់ចែងកិច្ចការវីសាជនបរទេសដែរ ប៉ុន្តែការិយាល័យដែលមានជំនាញ"តែទៅលើ"ការស្នើសុំវីសា និងកំពុងចាត់ចែងច្រើនករណី មានចំនួនតិចប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ ចំណុចខ្លាំងរបស់"ស្ថាប័នច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ សាមូរ៉ៃ" គឺឯកទេសលើការស្នើសុំវីសា សមិទ្ធផលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ និងការដឹងពីរបៀបធ្វើរបស់យើង។

3、ビザ申請専門の事務所であること
3 យើងគឺជាការិយាល័យដែលមានជំនាញលើការស្នើសុំវីសា

さむらい行政書士法人は、全国的にも数少ない外国人ビザ申請を専門に扱う国家資格者の行政書士の事務所になります。現在、行政書士12名、行政書士有資格者13名と、さらに専門事務スタッフ25名で総勢50名で構成されております。
一般の方にしてみると、どこの行政書士事務所が外国人ビザ申請の経験が豊富で、かつ専門性が高いのか客観的にはなかなかわからないと思います。例えばどこのレストランでも「おいしいです」と書いてあります。行政書士も一緒で客観的にはどこがいいのかはわからないと思います。 行政書士の報酬は事務所によっては1件あたり5万~10万円の違いが普通に生じてしまいます。ですから専門性が高く、現実的な料金設定の事務所を選ばなくてはいけません。また開業したばかりの行政書士で20%近い確率で不許可なってしまう事務所もあれば、0.1%程度しか不許可にならない事務所もあります。後者は圧倒的に経験と専門性が高いのです。これは100事務所のうちの2~3事務所を選ぶようなものですから、一般の方には非常に困難です。ぜひとも、 長年の経験がある当事務所にご相談ください。

ស្ថាប័នច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ សាមូរ៉ៃ គឺជាការិយាល័យដែលប្រមូលផ្ដុំដោយសារការីដែលបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រជាតិ ដែលមានជំនាញលើការស្នើសុំវីសាសម្រាប់ជនបរទេស ហើយការិយាល័យបែបនេះ មានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងប្រទេស។ នៅពេលបច្ចុប្បន្ន ការិយាល័យយើង មានសមាជិកសរុបចំនួន50នាក់ ដោយមានសារការីចំនួន12នាក់ អ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិក្លាយជាសារការីចំនួន13នាក់ និងបុគ្គលិករដ្ឋបាលការិយាល័យចំនួន25នាក់។

យើងគិតថា មនុស្សទូទៅពិបាកនឹងមើលដឹងណាស់ថា តើការិយាល័យសារការីមួយណាមានបទពិសោធន៍ និងមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងការស្នើសុំវីសាសម្រាប់ជនបរទេស។ ជាឧទាហរណ៍ គ្រប់ភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់ សុទ្ធតែអះអាងថា"ម្ហូបរបស់គេ មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់"។ ការិយាល័យសារការីក៏ដូចគ្នា យើងគិតថា អ្នកពិបាកនឹងមើលដឹងណាស់ថា តើការិយាល័យមួយណាល្អសម្រាប់អ្នក។

ចំពោះតម្លៃសេវាកម្ម វាមានភាពខុសគ្នាពី5ទៅ10ម៉ឺនយ៉េន ក្នុងមួយករណី ទៅតាមការិយាល័យសារការីនីមួយៗ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបអ្នកត្រូវជ្រើសរើសយកការិយាល័យមួយណា ដែលមានជំនាញខ្ពស់ និងមានការកំណត់តម្លៃស្របតាមភាពជាក់ស្ដែង។ មានការិយាល័យសារការីខ្លះដែលទើបតែបង្កើតថ្មី ហើយការមិនទទួលបានការអនុញ្ញាត្តមានរហូតដល់ទៅជិត20% ប៉ុន្តែក៏មានការិយាល័យខ្លះទៀត ដែលការមិនទទួលបានការអនុញ្ញាត្តមានត្រឹម0.1%ប៉ុណ្ណោះ។ ការិយាល័យក្រោយនេះ គឺជាការិយាល័យដែលមានបទពិសោធន៍ និងមានជំនាញកម្រិតខ្ពស់។ សម្រាប់មនុស្សទូទៅ វាជារឿងដ៏សែនលំបាក ព្រោះថាវាប្រៀបដូចជាការជ្រើសរើសយកការិយាល័យល្អចំនួន2ឬ3 ពីក្នុងចំណោមការិយាល័យសរុបចំនួន100ដូច្នោះដែរ។ ហេតុនេះហើយ សូមធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយការិយាល័យដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំរបស់យើងខ្ញុំ។

4、同業者向けにも業務指導をしている事務所であること
4 យើងក៏ធ្លាប់បានណែនាំពីការបំពេញកិច្ចការនេះទៅកាន់ការិយាល័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិស័យតែមួយផងដែរ

「さむらい行政書士法人」の特徴としては、ビザ申請業務において国内でトップクラスの実績があるということで、同業の行政書士から仕事のやり方を教えてほしいという依頼があり、現在では【国際行政書士養成講座】という同業者向けの実務塾を主宰し、行政書士にビザ申請や入管業務のノウハウを教えている事務所でもあります。現在、全国の行政書士の200事務所様に参加いただいております。当社は同業者に教えるプロの中のプロです。安心してご相談ください。

លក្ខណៈពិសេសរបស់"ស្ថាប័នច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ សាមូរ៉ៃ" គឺការសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលកម្រិតកំពូលក្នុងប្រទេស ក្នុងកិច្ចការស្នើសុំវីសា ហើយយើងក៏ទទួលបានការស្នើសុំពីការិយាល័យសារការីក្នុងវិស័យតែមួយ ឲ្យជួយបង្រៀនពួកគេពីរបៀបធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗ ហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការិយាល័យយើងក៏កំពុងដឹកនាំថ្នាក់រៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងមួយ ផ្ដល់ជូនការិយាល័យសារការីក្នុងវិស័យតែមួយ គឺ"វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសារការីសម្រាប់កិច្ចការបរទេស" ដែលក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះ យើងបង្រៀនពីរបៀបក្នុងការស្នើសុំវីសា និងកិច្ចការអន្តោប្រវេសន៍។ នៅពេលបច្ចុប្បន្ន មានការិយាល័យសារការីចំនួន200 កំពុងចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយនេះ។ ការិយាល័យយើងខ្ញុំ គឺជាអ្នកឯកទេសក្នុងចំណោមអ្នកឯកទេស ដែលថែមទាំងបង្រៀនដល់ការិយាល័យសារការីក្នុងវិស័យដូចគ្នាទៀតផង។ សូមលោកអ្នកមានការជឿទុកចិត្ត និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយយើងខ្ញុំ។

5、料金体系が明確!返金保障!
ប្រព័ន្ធកំណត់តម្លៃ មានភាពច្បាស់លាស់! ធានាសងប្រាក់ជូនវិញ

不許可なら返金保証-返金規定-

最近は、行政書士も一般の会社と同じで様々な報酬設定をする事務所が増えています。以前に、相談に来られた方は別の事務所で「後からこれの料金は含まれておりませんのでと、追加料金を請求された。」と後から、さらにお金を請求されてビックリしてしまったというお客様がいらっしゃいました。このような料金に対して不誠実な事務所もあります。料金面でも誠実な事務所に相談することをお勧めします。また、当事務所は万が一不許可になった場合は全額返金保障制度を設けております。

នៅពេលថ្មីៗនេះ មានការិយាល័យសារការីកាន់តែច្រើន ដែលកំណត់តម្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗ ដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមហ៊ុនទូទៅដែរ។ កាលពីមុន ធ្លាប់មានអតិថិជនខ្លះដែលមកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយយើងខ្ញុំ បាននិយាយថានៅការិយាល័យមួយនោះ គេបានទាមទារឲ្យពួកគាត់បង់ប្រាក់បន្ថែមនៅពេលក្រោយ ដោយបាននិយាយថា"សូមបង់ប្រាក់បន្ថែម ព្រោះថាតម្លៃសម្រាប់សេវាកម្មទាំងនេះ មិនទាន់ត្រូវបានគិតបញ្ចូលនោះទេ" ហើយពួកគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។ មានការិយាល័យមួយចំនួន ដែលមានភាពមិនស្មោះត្រង់់ចំពោះតម្លៃសេវាកម្មបែបៗនេះ។ យើងខ្ញុំសុំណែនាំ ឲ្យអ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយការិយាល័យ ដែលមានភាពស្មោះត្រង់លើផ្នែកប្រាក់កាស។ លើសពីនេះទៅទៀត នៅការិយាល័យយើងខ្ញុំ ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនទទួលបានការអនុញ្ញាត្តទេនោះ យើងអនុវត្តប្រព័ន្ធនៃការធានាសងប្រាក់ទាំងអស់ជូនវិញ។

6、お客様ができるだけ来所しやすい相談時間に設定しております。
6 យើងរៀបចំពេលវេលាយ៉ាងណា ​ឲ្យអតិថិជនងាយស្រួលក្នុងការមកពិគ្រោះយោបល់

「さむらい行政書士法人」では、お客様がご相談にお越しいただきやすいように、事務所の立地は駅近で、相談時間にも幅を持たせています。

上野本店:上野駅徒歩2分・新宿支店:新宿駅徒歩1分
名古屋支店:名古屋駅徒歩4分・大阪支店:大阪駅7分

នៅ"ស្ថាប័នច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ សាមូរ៉ៃ" ដើម្បីឲ្យអតិថិជនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអញ្ជើញមកពិគ្រោះយោបល់ យើងបានជ្រើសរើសយកទីតាំងការិយាល័យនៅក្បែរស្ថានីយរថភ្លើង និងកំណត់ពេលវេលានៃការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យមានរយៈពេលយូរ។

សាខាអ៊ឹអេណុ៖ ដើរ2នាទី ពីស្ថានីយអ៊ឹអេណុ
សាខាស៊ិនជឹគឹ៖ ដើរ1នាទី ពីស្ថានីយស៊ិនជឹគឹ
សាខាណាហ្គូយ៉ា៖ ដើរ4នាទី ពីស្ថានីយណាហ្គូយ៉ា
សាខាអូសាកា៖ ដើរ7នាទី ពីស្ថានីយអូសាកា

オフィス拠点

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការកក់ទុកក្នុងម៉ោងទទួលភ្ញៀវ យើងក៏អាចផ្តល់ការប្រឹក្សានៅពេលយប់ និងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងដែរ។
ម៉ោងទទួល: ថ្ងៃធ្វើការ 9:00-20:00 / ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ 9:00-18:00 * មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាក បុណ្យជាតិ និងថ្ងៃទី 30 ខែធ្នូ ដល់ថ្ងៃទី 3 ខែមករា។

行政書士事務所はどこも同じだと思っていませんか?(他社との違い)
តើអ្នកគិតថា ការិយាល័យសារការីទាំងអស់ សុទ្ធតែដូចគ្នាមែនទេ? (ចំណុចខុសគ្នាពីក្រុមហ៊ុនផ្សេង)

申請までのスピードが早い!ដំណើរការរហ័សក្នុងការស្នើសុំ!

普段お仕事で忙しいあなたに代わって、申請書作成、理由書作成から入国管理局への申請代行までスピード感をもって対処いたします。

យើងខ្ញុំនឹងជំនួសអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាទូទៅមានការងាររវល់ ហើយយើងខ្ញុំធ្វើការងារយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយរាប់ចាប់ពីការធ្វើឯកសារស្នើសុំ ការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់មូលហេតុ រហូតដល់ការធ្វើជាតំណាងស្នើសុំទៅកាន់នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍។

クオリティの高い申請書作成!ការធ្វើឯកសារស្នើសុំ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់!

専門の行政書士がお客様個人個人の状況に合わせた申請書を高いクオリティで作成します。

សារការីជំនាញ នឹងធ្វើឯកសារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពផ្ទាល់របស់អតិថិជនម្នាក់ៗ។

相場より安い価格を実現!តម្លៃទាបជាងទីផ្សារ!

他の事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格帯を実現しています。

យើងផ្ដល់សេវាកម្ម ដោយតម្លៃទាបជាងការិយាល័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិស័យដូចគ្នា។。

豊富な実績!សមិទ្ធផលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់!

アジア各国やヨーロッパ諸国など様々な国の方とのビザ手続きに実績があります。

យើងមានសមិទ្ធផលក្នុងនីតិវិធីស្នើសុំវីសា សម្រាប់ជនបរទេសមកពីប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើន មកពីទ្វីបអាស៊ី និងអឺរ៉ុបជាដើម។

成功報酬制をとっています!យើងអនុវត្តប្រព័ន្ធតម្លៃសេវាកម្មតាមការសម្រេចផល!

当社はビザ申請の代行にあたり、万が一、不許可だった場合は全額返金しております。お金を払ったけど、結局ビザが取れなかった。当事務所なら決してそんなことありません。

ចំពោះការស្នើសុំវីសានៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ ក្នុងករណីមិនទទួលបានការអនុញ្ញាត្តទេ យើងនឹងសងប្រាក់ជូនវិញ។ បង់ប្រាក់រួចហើយ ប៉ុន្តែចុងក្រោយ មិនទទួលបានវីសា។ នឹងមិនមានរឿងបែបនេះ នៅការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំនោះទេ។

土日、祝日も相談できます!អ្នកក៏អាចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកផងដែរ!

平日昼間はもちろん、サラリーマン・OLの方のために土日や祝日も相談可能です。面談の相談は事前予約制で、あなたのためにお時間を確保します。

បន្ថែមពីលើពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃក្នុងថ្ងៃធ្វើការ យើងក៏មានការផ្ដល់ជូនការពិគ្រោះយោបល់ ដល់អតិថិជនជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គលិកការិយាល័យ នៅថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកផងដែរ។

相談場所は上野駅前、新宿駅前、名古屋駅前、大阪駅前で便利!
មានភាពងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក ព្រោះថាទីតាំងពិគ្រោះយោបល់ ស្ថិតនៅខាងមុខស្ថានីយអ៊ឹអេណុ ខាងមុខស្ថានីយស៊ិនជឹគឹ ខាងមុខស្ថានីយណាហ្គូយ៉ា និងខាងមុខស្ថានីយអូសាកា!

どちらのオフィスも駅前で便利です。都内2オフィス(上野・新宿)、名古屋オフィス、大阪オフィスです。

មានភាពងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក ព្រោះថាការិយាល័យមួយណា ក៏ស្ថិតនៅខាងមុខស្ថានីយរថភ្លើងដែរ។ មានការិយាល័យ2នៅក្នុងរាជធានីតូក្យូ(អ៊ឹអេណុ និងស៊ិនជឹគឹ) រួមទាំងការិយាល័យណាហ្គូយ៉ា និងការិយាល័យអូសាកាផងដែរ។

オフィス拠点

  Ueno OfficeJR上野駅徒歩2分  

  Shinjuku OfficeJR新宿駅徒歩1分 

  Nagoya Office名古屋駅徒歩4分 

  Osaka Office大阪駅徒歩7分 

上野オフィス 上野 新宿オフィス 新宿オフィス

初めてのお客様ダイヤル

ខ្សែទូរសព្ទសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាកម្មលើកដំបូង

  តំបន់តូក្យូ : 03-5830-7919

តំបន់ណាហ្គោយ៉ា : 052-446-5087

តំបន់អូសាកា : 06-6341-7260

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

ប្រសិនបើយើងបានទទួលការកក់នៅក្នុងអំឡុងនៃម៉ោងទទួលភ្ញៀវ យើងក៏អាចផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់នៅពេលយប់ ឬថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យបានផងដែរ។
ម៉ោងទទួលភ្ញៀវ៖ ថ្ងៃធ្វើការ ពីម៉ោង9ព្រឹក ដល់ម៉ោង8យប់ / ថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ ពីម៉ោង9ព្រឹក ដល់ម៉ោង6ល្ងាច * លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក ថ្ងៃបុណ្យជាតិ និងថ្ងៃចុងនិងដើមឆ្នាំ(ពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូ ដល់ថ្ងៃទី3ខែមករា)

免費諮詢表

SUB - MENU

SUB - MENU