HOME > Quy chế đảm bảo

返金規定 Quy chế đảm bảo

Quy chế đảm bảo

●Văn phòng chúng tôi,sau khi chấp nhận làm hồ sơ cho khách hàng nếu trường hợp kết quả không được như mong muốn thì chúng tôi sẽ làm lại từ đầu miễn phí,nếu kết quả cuối cùng vẫn không được kết quả như ý muốn thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại tất cả chi phí mà chúng tôi đã nhận.cái này chúng tôi tự tin đảm bảo chắc chắn.Thêm nữa、thay vào thời gian khách hàng giành thời gian làm việc cho chúng tôi sẽ chi trả phí đi lại, điện thoại,phí gửi bưu điện....khoảng 30,000円 coi như phí phiền hà mà chúng tôi gây ra.

Trường hợp không được hoàn trả lại tiền

●Dưới đây là những trường hợp không được hoàn lại tiền

1. Nếu xác minh được 1 sự thật nào đó đã bị che giấu

2. Trong và sau khi phạm tội

3. Thuế chưa thanh toán

4 Không hợp tác trong quá trình nộp tài liệu lên cục xuất nhập cảnh

5. Sau khi đăng kí thất ngiệp không đủ nguồn thu nhập dùy trì cuộc sống hiện tại

6. Trước khi có Kết quả (khước từ sự gia nhập công ty, ngừng tuyển dụng...)