HOME > Nếu tôi bị từ chối cấp tư cách lưu trú thì sẽ được xử lý như thế nào?

もし申請が不許可になってしまったら?
Nếu tôi bị từ chối cấp tư cách lưu trú thì sẽ được xử lý như thế nào?

もし申請が不許可になってしまったら?
Nếu tôi bị từ chối cấp tư cách lưu trú thì sẽ được xử lý như thế nào?

入国管理局への在留資格申請は自分で申請した場合、不許可になることがよくあります。事実、ご自身で申請した方が不許可になって当事務所へ相談に来るというケースも頻繁にあります。

Có nhiều trường hợp người nước ngoài tự mình đến Cục quản lý xuất nhập cảnh để đăng kí tư cách lưu trú bị từ chối cấp VISA. Thật ra văn phòng chúng tôi tiếp nhận rất nhiều trường hợp đến tư vấn với chúng tôi do nhiều lần tự mình đăng kí nhưng đã thất bại.

 

入国管理局は、許可にするか、不許可にするかについて広く裁量を持っていますので、申請すれば必ず下りるという性質のものではありません。それは、あなたが申請したビザについても同じことが言えます。

Khi làm hồ sơ đếcục quản lý xuất nhập cảnh, cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ và quết định cấp phép hay từ chối cấp phép. Do đó không có nghĩa là cứ nộp hồ sơ là được cấp phép. Chính vì thế nếu bạn tự mình đăng kí thì cũng có thể nói là sẽ tương tự như đa số các trường hợp kể trên.

 

自分と同じようなケースで友人や知り合いの方が許可になったとしても、自分の場合に全く同じケースであるということはなく、さらに申請書作成過程において記載内容、説明内容、添付書類はほとんど違うものになっているはずなので、同じく許可になるという保証は全くありません。

Có thể bạn thấy trường hợp của mình giống với trường hợp của bạn bè, người quen tuy nhiên không có nghĩa là giống nhau hoàn toàn, hơn nữa trong quá trình soạn thảo hồ sơ đăng kí chắc chắn sẽ có sự khác nhau lớn về nội dung nêu ra, nội dung giải thích và cả các hồ sơ kèm theo.Vì vậy, không có điều gì có thể bảo đảm cho việc các trường hợp tương tự nhau thì sẽ đều được cấp tư cách lưu trú cả.

再申請サービス
Dịch vụ đăng kí lại

自分でビザ申請を行って不許可になった場合に、もちろん再申請はできますが、
最初に申請した時よりも、審査が厳しくなります。

Nếu tự mình đăng kí và bị từ chối cấp tư cách lưu trú thì đương nhiên sẽ phải đăng kí lại. So với đăng kí lần đầu tiên, các lần sau sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn.

 

なぜなら、前回の申請の不許可実績は全て入国管理局に記録されているからです。不許可の理由を確認し、その原因を解消すると、最初に申請した内容との矛盾が発生することが多く、それを解消するのが難しいことになります。

Bởi vì, sẽ có lịch sử thực tế đăng kí thực tế bị từ chối được cục quản lý xuất nhập cảnh kí lục để quản lý. Nếu biết được lý do bị từ chối cấp VISA, rồi bỏ nguyên nhân đó đi thì nhiều trường hợp sẽ phát sinh mâu thuẫn với nội dung đăng kí lần đầu, và để giải quyết được điều mâu thuẫn đó trở lên khó khăn hơn bao giờ hết.

 

よって、安易に自分で再申請をしたりせず、当事務所のような専門家に相談し、再申請をすることをお勧めします。

Chính vì thế chúng tôi khuyên các bạn không nên đơn giản hóa vấn đề rồi tự mình đăng kí, tốt hơn hết hãy đến tư vấn tại các văn phòng có chuyên môn về thủ tục đăng kí VISA như văn phòng chúng tôi chẳng hạn để có lộ trình đăng kí thích hợp nhất.

 

さむらい行政書士法人では、これまで不許可になってご相談にいらっしゃるお客様のサポートに関し多数の実績があります。

Văn phòng hành chính sự nghiệp SAMURAI hiện tại đang tư vấn cho số lượng lớn các khách hàng đến với chúng tôi sau khi đã bị từ chối cấp VISA.

 

自分でビザ申請を行った、もしくは他事務所でビザ申請を行ったが、不許可通知書が届いてしまった。

Có thể là khách hàng đã tự mình đăng kí và cũng có trường hợp là đăng kí ở văn phòng khác nhưng đã bị từ chối cấp VISA.

 

このように困っている方は多いです。

Có rất nhiều khách hàng gặp khó khăn như vậy.

 

不許可通知が届いたからといって、まだ諦める必要はありません。
不許可理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。

Bạn nhận được Thông báo từ chối cấp tư cách lưu trú không có nghĩa là bạn đã hết hi vọng.
Nếu xác nhận lý do bị từ chối cấp VISA, khắc phục, cải thiện rồi đăng kí lại, sẽ có khả năng được cấp tư cách lưu trú.

Tư vấn miễn phí

Pháp nhân hành chính sự nghiệp SAMURAI tiếp nhận các tư vấn về thủ tục đăng kí VISA. Chúng tôi sẽ tìm đối sách phù hợp với hoàn cảnh của từng khách hàng, hỗ trợ đề xuất lộ trình đăng kí phù hợp nhất.

Chúng tôi đang triển khai chương trình tư vấn miễn phí do đó xin hãy yên tâm liên lệ với chúng tôi để được tư vấn.
※Tư vấn trực tiếp sẽ được thực hiện bằng chế độ đặt trước.

Số điện thoại chuyên dụng dành cho khách hàng mới

Khu vực Tokyo : 03-5830-7919

Khu vực Nagoya : 052-446-5087

Khu vực Osaka : 06-6341-7260

Nếu hẹn trước trong thời gian quầy tiếp tân làm việc thì có
thể đến tư vấn cả buổi tối, thứ bảy chủ nhật.
Thời gian tiếp nhận: ngày thường 9:00-20:00/ thứ bảy chủ nhật 9:00-18:00
※Trừ ngày lễ, ngày nghỉ quốc dân, từ 30/12-3/1