技術人文知識国際業務အင္ဂ်င္နီယာ လူသားရင္းျမစ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား နိုင္ငံတကာ၀န္ေဆာင္မႈ႕ဗီဇာ,ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားဗီဇာ

技能ビザကၽြမ္းက်င္လုပ္သားဗီဇာ

企業内転勤ビザကုမၸဏီလႊဲေျပာင္းမႈ႕၀န္ေဆာင္ခဗီဇာ

経営管理ビザと外国人の会社設立့စီးပြားေရးမန္ေနဂ်ာဗီဇာနွင့္ဂ်ပန္မွာနိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးတည္ေထာင္ထားေသာကုမၸဏီစတင္ထားသည္

家族滞在ビザမွီခိုဗီဇာ

日本人の配偶者ビザအိမ္ေထာင္ဖက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသားဗီဇာ

帰化申請တိုင္းတစ္ပါးသားတစ္ဦးကိုနိုင္ငံသားအျဖစ္ခြင့္ျပဳမႈ႕ေလ်ွာက္ထားျခင္း

永住ビザယာယီေနထိုင္သူျပည္၀င္ခြင့္္ဗီဇာ

定住者ビザေရရွည္ေနထိုင္သူဗီဇာ

料金表

初めてのお客様専用ダイヤル

ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖောက်သည်များအတွက်ဖောက်သည်လိုင်း

Tokyo area: 03-5830-7919

Nagoya area: 052-446-5087

Osaka area: 06-6341-7260

သင္သည္ညဘက္အခ်ိန္နွင္စေနတနဂၤေႏြအလုပ္ခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္နိုင္သည္

အလုပ္ခ်ိန္: ၾကားရက္ ၉:၀၀-၂၀:၀၀ / စေနတနဂၤေႏြ ၉:၀၀-၁၈:၀၀ ※အမ်ားျပည္သူရုံးပိတ္ရက္မ်ားကလႊဲ၍ ,၁၂/၃၀-၁/၃

お問合せ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

Tokyo area TEL:03-5830-7919
Nagoya area TEL:052-446-5087
Osaka area TEL:06-6341-7260
FAX:050-3737-0109

受付時間:平日 9時~20時

အလုပ္ခ်ိန္ :ၾကားရက္ ၉:၀၀-၂၀:၀၀

「無料相談申込みフォーム」からインターネットで申し込む

"အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလျှောက်လွှာပုံစံ" မှလျှောက်ထား

Form Đăng kí qua mạng Internet

出版実績 ပံုနွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း

お客様から選んでもらえる6つの理由
သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်သင့်သည့်အကြောင်းရင်း ၆ ချက်

「さむらい行政書士法人」の実績をご紹介させていただきます。
ဆာမူရုိင္းေရွးေခတ္ဂ်ပန္စစ္သည္သူရဲေကာင္းမ်ိဳးျပည္တြင္းသုိ႕လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းခိုင္မာေသာဥပေဒရယူမႈ႕ဘာလဲဆိုတာ ကၽြန္ုပ္တို႕ရွင္းျပပါရေစ

1、国内でもトップクラスの実績です

「さむらい行政書士法人」は、外国人ビザ申請業務を月80~100件取り扱っています。ビザ申請だけでこのように大量に案件を取り扱っている行政書士事務所は全国でもなかなかありませんので、日本全国でもトップ3に入る実績と言われております。
一通りを取り扱ってきた経験がありますので、書類作成に限らず、ビザ申請や入管手続きでわからないことがありましたらお気軽にご相談いただければと思います。

1 ဤတိုင္းျပည္မွာပထမႏႈန္းထားသတ္မွတ္ထားသည္

ကၽြန္ုပ္တို႕သည္လတိုင္းနိုင္ငံျခားသားဗီဇာ၈၀မွ၁၀၀ကိုကူညီေပးသည္ ဂ်ပန္မွာသည္ပမာဏေလ်ွာက္ထားမႈ႕နဲ႔ဆက္စပ္ျပီးအျခားဥပေဒမ်ားရွာရန္ခက္ခဲသည္ျပီးေနာက္ဂ်ပန္မွာေနရာအစဥ္အလိုက္ထိပ္ဆံုး၃ေနရာမွာကၽြန္ုပ္တို႕ရွိေနတာခိုင္မာယံုၾကည္စြာေျပာနိုင္သည္ကၽြန္ုပ္တို႕သည္ဗီဇာလုပ္ေပးမႈ႕အေတြ႕အၾကံဳရွိသည္ထို႕ေၾကာင့္စာရြက္စာတမ္းျဖည့္ရုံသာမဟုတ္ပဲေမးခြန္းမ်ားသင့္မွာေမးစရာရွိလာလ်ွင္ကၽြန္ုပ္တို႕ကိုလြတ္လပ္စြာဆက္သြယ္ပါ

2、圧倒的にビザ申請業務に関する業務スキル高いこと

「さむらい行政書士法人」の強みは、圧倒的に実績があり、お客様にとってできるだけ費用や負担がないように、専門の担当者がきちんと対応できるところにあります。地元で1人で運営する個人事務所に比べて、「専門性が高い」「経験とノウハウの蓄積」「処理スピードが早い」ということが強みになっています。 外国人ビザ業務「も」やっている行政書士事務所は多いですが、ビザ申請「だけ」を専門的に、かつ大量の案件をこなしている事務所は日本でも少ないです。ビザ申請に特化し、圧倒的な実績とノウハウがあることが「さむらい行政書士法人」の強みです。

2. ကၽြန္ုပ္တို႕ကၽြမ္းက်င္မႈ႕မ်ားသည္ဗီဇာေလ်ွာက္ထားမႈဆီကိုဦးတည္ျခင္းသည္အျခားဥပေဒထက္ပိုမိုစြာျမင့္မားသည္

ဆာမူရုိင္းေရွးေခတ္ဂ်ပန္စစ္သည္သူရဲေကာင္းမ်ိဳးျပည္တြင္းသုိ႕လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းခိုင္မာေသာဥပေဒမွာစီးပြားေရးတြင္အားသာေသာအခ်က္မ်ားရွိသည္ထိုအခ်က္မ်ားသည္ေအာင္ျမင္မႈ႕မ်ား တန္ဖိုးနည္းေစ်းနႈန္းျဖင့္၀န္ေဆာင္ေပးသည္ မည္သည့္ကိစၥမ်ားမွာမဆိုေကာင္းမြန္စြာကိုင္တြယ္နိုင္ေသာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအမ်ားၾကီးရွိသည္ အျခားဥပေဒအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ေသာအခါလူတစ္ဦးဆီလႈပ္ရွားျပီးကၽြန္ုပ္တို႕မွာေကာင္းမြန္ေသာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအေတြ႕အၾကံဳနွင့္ဗဟုသုတ နွင့္ျမန္ဆန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈ႕ရွိသည္.
မႈ႕မ်ားနွင့္ဆက္စပ္ျပီး အသိမွတ္ျပဳစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာတရား၀င္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအမ်ားၾကီးရွိသည္ သို႕ေသာ္ဗီဇာေလ်ွာက္္ထားမႈ႕ကၽြမ္းက်င္မႈ႕နွင့္အာရုံစိုက္မႈ႕ကိုသာရွာေဖြရန္ဥပေဒသည္ခက္ခဲသည္ကၽြန္ုပ္တို႕ဥပေဒသည္္ဗီဇာေလ်ွာက္္ထားမႈကိုအထူးလုပ္ေဆာင္ျပီးေအာင္ျမင္မႈ႕နွင့္ဗဟုသုတမ်ားကိုအထူးေပးသ

3、ビザ申請専門の事務所であること

さむらい行政書士法人は、全国的にも数少ない外国人ビザ申請を専門に扱う国家資格者の行政書士の事務所になります。現在、行政書士6名、行政書士有資格者4名と、さらに専門事務スタッフ5名で総勢15名で構成されております。
一般の方にしてみると、どこの行政書士事務所が外国人ビザ申請の経験が豊富で、かつ専門性が高いのか客観的にはなかなかわからないと思います。例えばどこのレストランでも「おいしいです」と書いてあります。行政書士も一緒で客観的にはどこがいいのかはわからないと思います。 行政書士の報酬は事務所によっては1件あたり5万~10万円の違いが普通に生じてしまいます。ですから専門性が高く、現実的な料金設定の事務所を選ばなくてはいけません。また開業したばかりの行政書士で20%近い確率で不許可なってしまう事務所もあれば、0.1%程度しか不許可にならない事務所もあります。後者は圧倒的に経験と専門性が高いのです。これは100事務所のうちの2~3事務所を選ぶようなものですから、一般の方には非常に困難です。ぜひとも、 長年の経験がある当事務所にご相談ください。

3. ဗီဇာေလ်ွာက္္ထားမႈအထူးလုပ္ေဆာင္သည္

ဆာမူရုိင္းေရွးေခတ္ဂ်ပန္စစ္သည္သူရဲေကာင္းမ်ိဳးျပည္တြင္းသုိ႕လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္း
ဥပေဒသည္ရွားပါးေသာျပည္၀င္ခြင့္ဥပေဒမွာနိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ဗီဇာေလ်ွာက္္ထားမႈကိုအထူးျပဳလုပ္ေပးျပီးနိုင္ငံသားလိုင္စင္ျဖင့္ကၽြမ္းက်င္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားရွိသည္ကၽြန္ုပ္တို႕ဥပေဒအဖြဲ႕တြင္အဖြဲ႕၀င္၁၈ဦး အသိအမွတ္ျပဳစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာတရား၀င္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၈ဦး အၾကိဳ အသိအမွတ္ျပဳစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာတရား၀င္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၄ဦးနွင့္ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းပါ၀င္သည္

 

လူအမ်ားစုသည္ဥပေဒေရးရာတြင္နိုင္ငံျခားသားဗီဇာေလ်ွာက္ထားျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီးေကာင္းမြန္ေသာအေတြ႕အၾကံဳ နွင့္ဗဟုသုတရွိတယ္ဆိုတာမေသခ်ာပါဘူး ့စားေသာက္ဆိုင္တိုင္းသည္သူတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္စားေသာက္ဆိုင္ကိုေကာင္းမြန္ျပီးအရသာရွိတယ္လို႕ေၾကာ္ျငာသလိုနဲ႕တူသည္ဥပေဒတြင္မတူညီကြဲျပားမႈ႕သည္သတ္မွတ္ရန္ခက္ခဲသည္.၀န္ေဆာင္ခသည္ဥပေဒအဖြဲ႕မွာမူတည္ျပီး ယန္း၅၀၀၀၀-၁၀၀၀၀၀ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည္ထို႕ေၾကာင့္ကၽြန္ုပ္တို႕သည္သင့္ကိုကၽြမ္းက်င္၀န္ေဆာင္မႈ႕နွင့္သင့္တင့္ေသာ၀န္ေဆာင္ချဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ရန္တိုက္တြန္းေပးသည္.ဥပေဒအနည္းငယ္မွာက်ရႈံးမႈ႕၀.၁ရာခိုင္နႈန္းရွိေနစဥ္တြင္အကဲျဖတ္မႈ႕ေအာင္ျမင္ရန္ဥပေဒအဖြဲ႕အသစ္မွာက်ဆံုးမႈ႕၏၂၀ရာခိုင္နႈန္းရွိသည္.သိသိသာသာပဲ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုမွာပို၍ကၽြမ္းက်င္ျပီးအလုပ္အေတြ႕အၾကံဳပိုေကာင္းသည္.ဥပေဒအဖြဲ႕၁၀၀တြင္၂ဖြဲ႕၃ဖြဲ႕သည္သာေနာက္ပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ျပီးေနာက္ဗီဇာေလ်ွာက္ထားျခင္းျဖင့္မွန္ကန္ေသာအရာတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ရန္ရင္းနွီးကၽြမ္း၀င္မႈ႕မရွိေသာလူမ်ားအတြက္ထိုအရာသည္ခက္ခဲသည္.ထို႕ေၾကာင့္ကၽြန္ုပ္တို႕နွင့္အလုပ္လုပ္ျပီးကၽြန္ုပ္တို႕သည္သင့္ကိုမည္သည့္စိတ္ပ်က္စရာမ်ားနွင့္မွခ်န္ထားမည္မဟုတ္္ပ

4、同業者向けにも業務指導をしている事務所であること

「さむらい行政書士法人」の特徴としては、ビザ申請業務において国内でトップクラスの実績があるということで、同業の行政書士から仕事のやり方を教えてほしいという依頼があり、現在では【国際行政書士養成講座】という同業者向けの実務塾を主宰し、行政書士にビザ申請や入管業務のノウハウを教えている事務所でもあります。現在、全国の行政書士の40事務所様に参加いただいております。当社は同業者に教えるプロの中のプロです。安心してご相談ください。

4. ဆာမူရုိင္းေရွးေခတ္ဂ်ပန္စစ္သည္သူရဲေကာင္းမ်ိဳးျပည္တြင္းသုိ႕လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းဥပေဒအဖြဲ႕သည္အ ျခားအဖြဲ႕ကိုကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းကိုလည္းသင္ၾကားေပးသည္

ဆာမူရုိင္းေရွးေခတ္ဂ်ပန္စစ္သည္သူရဲေကာင္းမ်ိဳးျပည္တြင္းသုိ႕လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းဥပေဒအဖြဲ႕သည္ဗီဇာေလ်ွာက္ထားျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ထိပ္ဆံုးနႈန္းသတ္မွတ္ထားသည္. ့ကၽြန္ုပ္တို႕သည္အျခားအဖြဲ႔မ်ားကိုကၽြန္ုပ္တို႕ကိုအလုပ္နည္းလမ္းကိုသင္ေပးရန္ေမးထားျပီးအခုကၽြန္ုပ္တို႕မွာနိုင္ငံတကာ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတန္းနွင့္သင့္တင့္တဲ့ဗီဇာဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမလဲဆိုတာ အျခားအဖြဲ႔မ်ားကသင္ေပးသည္ျပီးေနာက္မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းအလုပ္တြင္မဆိုျပည္တြင္းသို႕လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းကိုေစ့စပ္ေသခ်ာစြာၾကည့္သည္ဥပေဒအဖြဲ႕၂၀၀ခန္႕သည္နည္းလမ္းကိုသင္ယူရန္လာေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာသည္. ့ကၽြန္ုပ္တို႕သည္အျခားဥပေဒအဖြဲ႕ကိုသင္ရန္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္.ထို႕ေၾကာင့္ကၽြန္ုပ္တို႕၏ ၀န္ေဆာင္မႈ႕ကိုရယူရန္တံု႕ဆိုင္းေနွးေကြးျခင္းေက်းဇူးျပဳ၍မရွိပါနွင့္.

5、料金体系が明確!返金保障!

不許可なら返金保証-返金規定-

最近は、行政書士も一般の会社と同じで様々な報酬設定をする事務所が増えています。以前に、相談に来られた方は別の事務所で「後からこれの料金は含まれておりませんのでと、追加料金を請求された。」と後から、さらにお金を請求されてビックリしてしまったというお客様がいらっしゃいました。このような料金に対して不誠実な事務所もあります。料金面でも誠実な事務所に相談することをお勧めします。また、当事務所は万が一不許可になった場合は全額返金保障制度を設けております。

5. ေစ်းနႈန္းမ်ားသည္အျပည့္ပါ၀င္ျပီးေငြျပန္အမ္းမႈ႕ကိုအာမခံသည္

ထိုရက္မ်ားတြင္ ဥပေဒအဖြဲ႕မ်ားသည္ကိုယ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႕ေျပာင္းလဲမႈ႕ေစ်းႏႈန္းကိုသတ္မွတ္ထားသည္.အလုပ္အပ္သူတစ္ဦးသည္ေျပာခဲ့သည္အဲ့တာကသူတို႕သည္အံံၾသသြားရျခင္းသည္သူတို႕အျခားဥပေဒအဖြဲ႕ကိုသြားေသာအခါဥပေဒအဖြဲ႕သည္ထပ္တိုးအလုပ္အတြက္အပို၀န္ေဆာင္ခမေပးရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္.အခ်ိဳ႕ ဥပေဒအဖြဲ႕သည္သူတို႕၏၀န္ေဆာင္ခကိုမရွင္းလင္းရင္ကၽြန္ုပ္တို႕သင့္ကိုဥပေဒအဖြဲ႕အသစ္ကိုအျပည့္ပါ၀င္ပီးေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တိုက္တြန္းေပးသည္. ကၽြန္ုပ္တို႕သည္သင္၏ဗီဇာေလ်ွာက္ထားျခင္းမွာစိတ္ပ်က္စရာကိစၥ ရွိရင္ ကၽြန္ုပ္တို႕အျပည့္ေငြျပန္အမ္းေပးမည္.

ေငြျပန္အမ္းမႈ႕အာမခံျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္မနွစ္သက္ခဲ့ပါ -ေငြျပန္အမ္းမႈ႕ေပၚလစီ  

6、お客様ができるだけ来所しやすい相談時間に設定しております。

「さむらい行政書士法人」では、お客様がご相談にお越しいただきやすいように、事務所の立地は駅近で、相談時間にも幅を持たせています。

上野本店:上野駅徒歩2分 ・新宿支店:新宿駅徒歩5分

名古屋支店:名古屋駅徒歩4分・大阪支店:大阪駅徒歩7分

6. အၾကံေပးေဆြးေႏြးခ်ိန္ကို၀န္ေဆာင္မႈ႕သံုးစြဲသူမ်ားအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားသည္..
ဆာမူရုိင္းေရွးေခတ္ဂ်ပန္စစ္သည္သူရဲေကာင္းမ်ိဳးျပည္တြင္းသုိ႕လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းဥပေဒအဖြဲ႕သည္အၾကံေပးေဆြးေႏြးခ်ိန္ကိုေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျပီးရုံးေနရာကိုဘူတာရုံနွင့္နီးသည္

Ueno ႒ာနခ်ဳပ္: Ueno ဘူတာရုံ မွ၅မိနစ္လမ္းေလ်ွာက္ပါ
Shinjuku ႒ာနခြဲ: Shinjuku ဘူတာရုံ မွ၂မိနစ္လမ္းေလ်ွာက္ပါ
Nagoya ႒ာနခြဲ: Nagoya ဘူတာရုံ မွ၄မိနစ္လမ္းေလ်ွာက္ပါ
Osaka ႒ာနခြဲ: Osaka ဘူတာရုံ မွ၇မိနစ္လမ္းေလ်ွာက္ပါ

オフィス拠点

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。 受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

သင္သည္ညဘက္အခ်ိန္နွင္စေနတနဂၤေႏြအလုပ္ခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္နိုင္သည္ အလုပ္ခ်ိန္: ၾကားရက္ ၉:၀၀-၂၀:၀၀ / စေနတနဂၤေႏြ ၉:၀၀-၁၈:၀၀ ※အမ်ားျပည္သူရုံးပိတ္ရက္မ်ားကလႊဲ၍ ,၁၂/၃၀-၁/၃

行政書士事務所はどこも同じだと思っていませんか?(他社との違い)
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူဥပေဒအဖြဲ႕အားလံုးတူတယ္လို႕သင္ထင္ပါသလား(အျခားအဖြဲ႕မွာမတူညီမႈ႕မ်ား)

申請までのスピードが早い!လျှောက်လွှာအတွက်အစာရှောင်ခြင်းအလုပ်

普段お仕事で忙しいあなたに代わって、申請書作成、理由書作成から入国管理局への申請代行までスピード感をもって対処いたします。

ေလ်ွာက္လႊာေဖာင္မ်ား ျပည္၀င္ခြင့္နဲ႔ဆက္စပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုသင့္ကိုယ္စားဖိုင္တြဲျပီးကၽြန္ုပ္တို႕ဖိုင္တြဲေပးရလိမ့္မည္

クオリティの高い申請書作成!အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးလျှောက်လွှာ!

専門の行政書士がお客様個人個人の状況に合わせた申請書を高いクオリティで作成します。

Escrivတရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူသည္သင္၏အေျခအေနကိုစဥ္းစားေပးတဲ့ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးေဖာင္ကိုဖိုင္တြဲေပးမည္.

相場より安い価格を実現!၀န္ေဆာင္ခသည္ေစ်းကြက္ေစ်းထက္ပို၍သက္သာသည္!

他の事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格帯を実現しています。

ကၽြန္ုပ္တို႕၏၀န္ေဆာင္ခသည္အျခားဥပေဒအဖြဲ႕နဲ႕နႈိင္းယွဥ္ရင္အေတာ္အတန္သက္သာသည္

豊富な実績!အောင်မြင်မှုအများကြီး!

アジア各国やヨーロッパ諸国など様々な国の方とのビザ手続きに実績があります。

အျခားနယ္ပယ္နွင့္အာရွနွင့္ယူရုိမွာရွိတဲ႕တိုင္းျပည္အတြက္ဗီဇာခြင့္ျပဳမႈ႕ျပီးေျမာက္သည္

成功報酬制をとっています!အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈ႕!

当社はビザ申請の代行にあたり、万が一、不許可だった場合は全額返金しております。お金を払ったけど、結局ビザが取れなかった。当事務所なら決してそんなことありません。

ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးေသာကိစၥတြင္ကၽြန္ုပ္တို႕သင့္ကိုအျပည့္အ၀ျပန္အမ္းေပးမည္.သင္၏ေလ်ွာက္ထားမႈ႕ကိုျငင္းခံရရင္ေတာင္မွသင္၏ပိုက္ဆံဘယ္ေတာ့မွဆံုးရႈံးမည္မဟုတ္ပါ

土日、祝日も相談できます!စေနတနဂၤေႏြပိတ္ရက္နွင့္လူထုပိတ္ရက္မ်ားတြင္ရုံးဖြင့္သည္!

平日昼間はもちろん、サラリーマン・OLの方のために土日や祝日も相談可能です。面談の相談は事前予約制で、あなたのためにお時間を確保します。

အလုပ္မ်ားေသာလူမ်ားအတြက္စေနတနဂၤေႏြအပၾကားရက္သာမက စေနတနဂၤေႏြပိတ္ရက္နွင့္လူထုပိတ္ရက္မ်ားတြင္ရုံးဖြင့္သည္ ကၽြန္ုပ္တို႕သည္အၾကံဥာဏ္ရယူမႈ႕အတြက္ၾကိဳတင္၀န္ေဆာင္မႈ႕ကိုရယူကတည္းကအၾကံဥာဏ္ရယူမႈ႕အတြက္အခ်ိန္အနည္းငယ္ရယူရန္သင့္ကိုတိုက္တြန္းသည္

相談場所は上野駅前、新宿駅前、名古屋駅前、大阪駅前で便利!

ရုံးခန္းသည္အဆင္ေျပသင့္ေတာ္ေသာ ရုံးခန္းသည္အဆင္ေျပသင့္ေတာ္ေသာ Ueno ဘူတာရုံ, Shinjukuဘူတာရုံနွင့္,Nagoya ဘူတာရုံ , Osakaဘူတာရုံ ,ဧရိယာမွာတည္ရွိသည္

どちらのオフィスも駅前で便利です。都内2オフィス(上野・新宿)、名古屋オフィス、大阪オフィスです。

ရုံးခန္းသည္အဆင္ေျပသင့္ေတာ္ေသာ ရုံးခန္းအားလံုးသည္ ဘူတာရုံပိတ္တဲ႕အထိအဆင္ေျပသည္.တိုက်ိဳ
(Ueno/Shinjuku), မွာရုံး၄ရုံး Nagoya နွင့္ Osaka

オフィス拠点

  Ueno OfficeJR上野駅徒歩2分 

  Shinjuku OfficeJR新宿駅徒歩4分 

  Nagoya Office名古屋駅徒歩4分 

  Osaka Office大阪駅徒歩7分 

上野オフィス 上野 新宿オフィス 新宿オフィス

無料相談

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခအခမဲ့

 

入管申請・ビザ申請にあたり不安な点があったら、まずはビザ申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႕ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားနွင့္ေဆြးေႏြးရန္ေထာက္ခံသည္သင္သည္လူ၀င္မႈ႕ၾကီးၾကမ္းေရးနွင့္ဗီဇာအတြက္ေလ်ွာက္ထားျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီးစိုးရိမ္ေနေသာအခါေဆြးေႏြးနိုင္သည္ေစာေစာေဆြးေႏြးျခင္းသည္သင္၏ေအာင္ျမင္မႈ႕အတြက္ကူညီလိမ့္မည္

 

さむらい行政書士法人では、ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を考え、許可までの道筋をご提案いたします。

ျပည္တြင္းသုိ႕လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းခိုင္မာေသာဥပေဒသည္ဗီဇာေလ်ွာက္ထားျခင္းနဲ႕ဆက္စပ္ေသာအရာမ်ားကိုကၽြန္ုပ္တို႕၀န္ေဆာင္မႈ႕ကေထာက္ပံံ့ေပးသည္

 

電話で相談の申込みをする

ဖုန္းျဖင့့္ေဆြးေႏြးျခင္းကိုၾကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းထားျခင္း

Tokyo area: 03-5830-7919

Nagoya area: 052-446-5087

Osaka area: 06-6341-7260

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

သင္သည္ညဘက္အခ်ိန္နွင္စေနတနဂၤေႏြအလုပ္ခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္နိုင္သည္

အလုပ္ခ်ိန္: ၾကားရက္ ၉:၀၀-၂၀:၀၀ / စေနတနဂၤေႏြ ၉:၀၀-၁၈:၀၀ ※အမ်ားျပည္သူရုံးပိတ္ရက္မ်ားကလႊဲ၍ ,၁၂/၃၀-၁/၃

「無料相談申込みフォーム」から申し込む

"အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလျှောက်လွှာပုံစံ" မှလျှောက်ထား

Form Đăng kí qua mạng Internet

SUB - MENU

SUB - MENU